ĐÔNG Y PHÚC NGUYÊN

ĐÔNG Y PHÚC NGUYÊN

ĐÔNG Y PHÚC NGUYÊN

Facebook chat
Chị Trần Thị Hoa - Quận 9
Tin liên quan
22/10/2018 lúc 10:56

Nhân viên Văn Phòng

Thuốc dùng rất hiệu qua, dễ dàng sử dụng. Tôi đã hết bệnh.
22/10/2018 lúc 10:55

Anh Nguyễn Anh

Tôi đã hết bệnh khi dùng thuốc Thoái Hóa Cột Sông ở Đông Y Phúc Nguyên