ĐÔNG Y PHÚC NGUYÊN

ĐÔNG Y PHÚC NGUYÊN

ĐÔNG Y PHÚC NGUYÊN

Facebook chat
Nhân viên Văn Phòng
Tin liên quan
22/10/2018 lúc 10:57

Chị Trần Thị Hoa - Quận 9

Cảm ơn Đông Y Phúc Nguyên. Tôi cảm thất rất an tâm khi dùng thuốc và đã hết bệnh.
22/10/2018 lúc 10:55

Anh Nguyễn Anh

Tôi đã hết bệnh khi dùng thuốc Thoái Hóa Cột Sông ở Đông Y Phúc Nguyên